کارگاه آموزشی شناخت عمیق مشتری

کارگاه آموزشی شناخت عمیق مشتری

سرفصل های کارگاه شناخت عمیق مخاطب (Deep User Research)

1) پرسونا فراتر از تمپلیت
Persona beyond template

2)ریسرچ فراتر از پرسشنامه
Research beyond survey

3) فرآیند طراحی پرسونا
Persona design Process

4) پیداکردن تمایز اصلی
Primary diffrentiotor

5) تئوری JTBD
Jobs-to-be-done

ساعت 14 الی 16

نظرات

سلام ما می خواهیم همین دوره را در شرکتمان برگزار کنیم. آیا امکانش هست؟