رویداد ملی شتاب تخصصی خرما

رویداد ملی شتاب تخصصی خرما

 رویداد شتاب خرما ۷ آذر درکرمان برگزار خواهد شد و افراد که دارای ایده هستند تا ۳۰ آبان ماه می توانند ایده های خود را به ثبت برسانند و ما شاهد محصولات جدید خرما در این عرصه باشیم.

نظرات