رویداد شتاب (استارت آپ) ثروت آفرینی از گیاه موسیر

رویداد شتاب (استارت آپ) ثروت آفرینی از گیاه موسیر

محورهای رویداد

برند سازی و توسعه صادرات

تولید بذر و غده گواهی شده

به نژادی و فعالیت های علمی

نوآوری در کاشت و فرآوری

هر ایده ثروت آفرین دیگر

مهلت ثبت نام تا 30 دی 98

نظرات