ایران تک لب  به عنوان  آزمایشگاه ایده های کسب و کارخدمات ذیل را  به استارت آپ ها  ارائه میدهد :

1-  سرمایه گذاری

ایران تک لب در مراحل اولیه رشد استارت آپ ها سرمایه گذاری میکند(seed funding). هدف ما کمک به استارت آپ ها برای رسیدن به محصولی است که بتوانند با آن سرمایه بیشتری جذب کنند و در این مرحله از جذب سرمایه نیز سرمایه گذاران بیشتری را به استارت آپ ها معرفی خواهیم کرد.

2-  مشاوره محصول

از نظر ما این مهمترین بخش کار ما در ایران تک لب است. همکاری و همفکری با استارت آپ ها برای رسیدن به محصولی که کاربران به دنبال آن هستند. انتخاب یک MVP درست بسیار مهم بوده و ما در این حوزه تجربه های زیادی داریم که با استارت آپ ها به اشتراک خواهیم گذاشت.

3- توسعه کسب و کار

شاید مهمتر از سرمایه ای که در مراحل ابتدایی در اختیار استارت آپ ها قرار میدهیم، تبادل اطلاعات و همراهی تیم ایران تک لب برای آزمایش روش های مختلف توسعه کسب و کار با توجه به شرایط هر استارت آپ است. ما هر سال با تیم های زیادی در حوزه های مختلف کار میکنیم و تجربه های خود را در اختیار استارت آپ ها قرار میدهیم.