تاسیس این شرکت در سال 1381 با هدف تحقیق و مطالعه و پژوهش افتتاح شد و پس از فعالیت 7 ساله در زمینه تحقیقاتی و جمع آوری اطلاعات و نیازهای موجود در عرصه جامعه اقدام به راه اندازی شرکت تجاری در سال 91 با هدف اجرایی نمودن تحقیقات صورت گرفته فعالیتهای تجاری خود را آغاز نمود.