فیبز در سال ۹۵ با هدف توسعه practical software و خدمات تلفن همراه، فعالیت خود را آغاز کرده است و تا به امروز، با گسترش فعالیت های خود، مشتریان تلفن همراه بسیاری دارد.