پس از ساخت رزومه، بدوكار به شما اين فرصت را مى دهد تا هم از لحاظ روانشناختى و هم از لحاظ توانایی‌های فنی ميزان تناسب خود با فرصتهاى شغلى و همچنين شركتهاى مورد نظر را ارزيابى كنيد. بدين ترتيب با شناخت كامل از خود و شركت منتخب مى توانيد در شغل مورد نظر استخدام شويد.

از بين فرصتهاى شغلى متنوع، مناسب ترين شغل رو انتخاب كنيد. در کمترین زمان ممکن رزومه موثر رو بسازيد. ميزان سازگارى خود با فرصتهاى منتخب را مشاهده كنيد تا بتوانيد براى آينده خود بهترين انتخاب را انجام دهيد و فرصت استخدام موفق رو بدست بياريد.