فناوری با شتاب هرچه بیشتر وارد عصر سیستم‌های هوشمند و سیستم های مبتنی بر اینترنت اشیا می‌شود. یکی از بخش‌های پیشگام در هوشمند سازی، سیستم های اندازه گیری و ابزاردقیق هستند. تیم فراجهش با علم به این موضوع, وارد این عرصه چالش برانگیز شده است. هسته اصلی تیم فراجهش از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تشکیل شده و اولین محصول هوشمند در زمینه مدیریت مصرف و تفکیک آب و انرژی مجتمع‌های مسکونی با کنتور های تجمیعی با نام تجاری SepTech به عرصه تولید رسانده است. اپلیکیشن طراحی شده اطلاعات مصرف مشترکین و هزینه انرژی مصرف شده را در تلفن همراه مشترکین به نمایش می گذارد.