در شرایط فرآیندی دشوار بسیاری از ابزارهای اندازه گیری با محدودیت هایی مانند دمای بالا، فشار زیاد یا سایر مشکلات روبه رو هستند که دقت اندازه گیری ارتفاع، چگالی و سطح تماس را کم می کنند. در صورتی که با این تکنولوژی دیگر این مشکلات وجود ندارد: این ابزارهای اندازه گیری پرتویی مبتنی بر پرتو افشانی، با استفاده از تکنولوژی گاما در سخت ترین شرایط اندازه گیری، نتایج دقیق و قابل اطمینانی ارائه خواهد داد.

شاخه ی پرتویی «شرکت آباد فناور شریف» با عنوان تجاری «شریف گاما» در زمینه ی تولید تجهیزات ابزار دقیق گاما فعالیت می کند.این شرکت می تواند محصولات و خدمات ابزار دقیق گامای مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ، فولاد، مس ، آلومینیوم، کاغذ و... را تامین نمايد.