بای رپیدو یک پلتفرم جامع باشگاه مشتریان برای فروشگاه های فیزیکی می باشد که این سیستم ، بدون استفاده از کارت یا دستگاه فیزیکی فروشگاه ها را از سیستم حسابداری و پنل پیامکی و ارتباط با مشتری بی نیاز می سازد و با عملکرد امتیاز دادن بر اساس هر خرید، به وفاداری مشتریان فروشگاه کمک می کند .
علاوه بر این سیستم جامع که در اختیار فروشگاه ها قرار می گیرد، بای رپیدو امکان دیگری هم با مفهوم جذب مشتری ایجاد کرده است که کاربران با عضویت در اپلیکیشن یا ربات تلگرامی ، می توانند گالری و بسته های تخفیفی مشتری وفادار فروشگاه های دارای این سیستم را مشاهده کنند یا از بسته های پیشنهادی مخصوص اولین خرید (First Offer) استفاده نمایند و در تمام خرید های خود امتیاز بگیرند