آرسین سیستم های اندازه گیری نوری یکپارچه را طراحی و توسعه می دهد. تشخیص و تحقیقات در مورد مکانیک سیالات ، احتراق و پدیده های سریع تخصص مناطق این شرکت است. بر اساس دانش ما ، هیچ مسئله نوری وجود ندارد که نتوانیم راه حلی برای آن پیدا کنیم. راه حل های منحصر به فرد ما دستگاه هایی را با قیمت پایین تر و نگهداری راحت تر می کند در حالی که تقریباً کیفیت معادل آن را حفظ می کند.