هسته اولیه شرکت شمارا در سال ۱۳۸۹ با همکاری چند نفر از اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف شکل گرفت. هدف از تأسیس این گروه بهره‌گیری از دانش ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر در مدل‌سازی مسائل داده‌محور برای حل مشکلات صنعتی کشور بود. شرکت شمارا با محوریت تحلیل داده و با توسعه ابزارهای مدیریت مِه‌داده‌ها (Big Data)، یادگیری ماشینی و تصویرسازی، گنجینه هماهنگی از دانش و تکنولوژی را در کنار تجربه برای خدمت‌رسانی به کسب و کارهای داده‌محور فراهم کرده است.