راد سپهر پژوه

ساخت و تولید محصولات و ارایه خدمات فنی و مهندسی در حوزه مواد نوین

به نظر می رسد امروز در صنعت روش ها و دیدگاه های تک محوری یک متخصص به تنهایی پاسخگوی نیازمندی های پیش روی صنایع و تامین کننده تمام ملزومات نمی باشد و عملا برای حل مسائل نیاز به حضور کارشناسان حوزه های مختلف و اشتراک تجارب می باشد. شرکت راد سپهر پژوه توسط فارغ التحصیلان رشته های مختلف فنی مهندسی تاسیس گردیده است که در زمینه های مهندسی اتوماسیون، نانومواد، بیومواد، ، پلیمر و شناسایی مواد مشغول به فعالیت هستند. هدف شرکت ایجاد ارزش از طریق ارائه راهکار های جامع مهندسی است. به بیان دیگر ما تلاش می کنیم علم و دانش تئوری موجود در دانشگاه و محیط آکادمیک را به تکنولوژی قابل استفاده در صنعت تبدیل کنیم.

این شرکت در نظر دارد که با تمرکز بر فعالیت ها و تحقیقات دانش بنیان اقدام به عرضه محصولات صنعتی و نیمه صنعتی مورد استفاده کارخانه های بزرگ، واحدهای نیمه صنعتی کوچک و شرکت های نوپا نماید و از طریق تولید قطعات، تامین و تجهیز ماشین آلات، بهبود بازدهی فرایندی، تشخیص و رفع عیوب و افزایش کیفیت محصولات نهایی فعالیت اقتصادی خود را انجام دهد. امید است که حضور تخصص های مکمل از جمله متخصصان مهندسی برق و مهندسی شیمی در بدنه مهندسی شرکت راه را برای رسیدن به اهداف مذکور هموار نماید.