مواد پیشرفته شریف (UniPolyMat) با هدف پاسخ دادن به نیاز صنایع کشور جهت تسهیل دسترسی به مواد نانوساختار جدید و فوم های پلیمری پیشرفته تاسیس شده است. با این امید که تسهیل دسترسی و توسعه استفاده از این مواد علاوه بر کاهش وابستگی های وارداتی، به اعتلای کیفیت زندگی در ایران عزیزمان کمک نماید. شعار ما در زیست گستران “تلاش برای بهبود زندگی هم وطن” است.