خلاقیــت، نوآوری و ارائــه راهکارهای جدید در قالب تیم های اســتارتاپی پویا، یکی از ویژگیهای عصر جدید و عرصه فناوری اطلاعات میباشد. فعالان استارتاپی با ایده های خلاقانه بستر کسب و کارهای نوپارا فراهم ساخته اند و به یاری سازمان ها و شرکت های بزرگ، برای روزآمدی بیشتر شتافته اند و از سویی، ارزش افزوده اقتصادی شگفتآوری را ایجاد کرده اند.
مرکز فابا، به منظور همگرایی بین فعالان اســتارتاپی و ایجاد حلقه اتصال بین صنایع مالی، بانکی و پرداخت، با کسب و کارهای نوپا، اقدام به ایجاد مجموعه ای با عنوان «فاباتک» نموده است.
فاباتک تجربه مدیریتی و سرمایه مورد نیاز را در اختیار کارآفرینان و نوآوران توانمند در حوزه فناوری‌های مالی قرار می‌دهد. کارآفرینانی که در راه ایجاد ارزش و اشتغال‌زایی در حال فعالیت هستند در زمینه‌های کسب‌و‌کار، بازاریابی، طراحی، فناوری، مدیریت استعداد، امور مالی و حقوقی مورد حمایت فاباتک قرار می‌گیرند.