شریف سولار شرکتی دانش بنیان در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف است و از همکاری تعدادی از نخستین پژوهشگران و فارغ التحصیلان حوزه سلول های خورشیدی در دانشگاه صنعتی شریف شکل گرفته است. زمینه کاری عمده شریف سولار در حال حاضر تجهیزات آزمایشگاهی است که به طور خاص در حوزه ساخت و آنالیز سلول های خورشیدی کاربرد دارند ولی به طور عام دارای کاربردهای متنوع دیگری هستند. علاوه بر تجهیزات، طیف بزرگی از مواد آزمایشگاهی مورد استفاده در سلول های خورشیدی، LED و الکترونیک پرینتی در شرکت تولید شده و خدمات گسترده ای در زمینه ساخت و آنالیز سلول های خورشیدی ارائه می شود. شریف سولار با ارائه سبد کاملی از محصولات و خدمات در حوزه سلول های خورشیدی اکنون در این حوزه در کشور مرجعیت یافته است.

ساختار شرکت مبتنی بر Business Unit ها است و به نوعی تشکیل شده از تعداد زیادی شرکت کوچک است. این گروه که از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ در قالب مرکز خدمات فناوری در دانشگاه صنعتی شریف فعالیت می کرد، از ابتدای سال ۱۳۹۴ تحت عنوان شرکت توسعه فناوری شریف سولار به فعالیت ادامه می دهد. شریف سولار در واقع یک گروه برآمده از آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری (ncl.sharif.edu) دانشگاه صنعتی شریف است و کماکان این پشتوانه R&D یکی از مهم ترین مزایای نسبی شریف سولار نسبت به بسیاری از شرکت های داخلی و خارجی است. گرچه فعالیت عمده شرکت در حال حاضر تولید تجهیزات آزمایشگاهی و نیز مواد و خدمات آزمایشگاهی است، شریف سولار تلاش می کند در سال های آینده در زمینه ساخت سلول های خورشیدی قابل پرینت و ارزان وارد شود. این موارد در حال حاضر در حوزه R&D گروه می باشند. “