دستگاه اسپیرومتری دستگاهی برای تست اندازه‌گیری حجم و فلو ریه و تشخیص انواع بیماری‌های ریوی می‌باشد. این دستگاه اولین دستگاه اسپیرومتری ساخت ایران بوده همه پارامترهای ریوی را با دقت بسیار بالایی اندازه‌گیری می‌کند.