تاو نوآوران آریسان

تولید کننده انواع کیت استخراج ژنوم با روش ستونی بر پایه سیلیکاممبران

شرکت تاونوآوران آریسان، واحد فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، با هدف تامین محصولات آزمایشگاهی و پزشکی در زمینه ی تولید کیت ها و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی فعالیت می نماید که توانسته است با وجود نیروهای تحصیل کرده و خبره طی مدت زمان محدود گام های بلندی را بردارد. برتری ما نسبت به رقبا، تامین گستره ای وسیع از محصولات آزمایشگاهی با کیفیت چشمگیر و قیمت های بی نظیر می باشد. هدف ما کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت تشخیص در حوزه ی تحقیق و درمان می باشد. سبد محصولات این شرکت می تواند پاسخگوی بخش عمده ای از نیازهای تحقیقاتی و تشخیصی باشد، چرا که ما از دو مولفه ی علم و تجارت بهره می بریم…