تیم ادینود کار خود را در آذر ماه ۱۳۹۴ در شتابدهنده تک شروع کرده است و حوزه کاری آن تبلیغات آنلاین می باشد.
صنعت تبلیغات آنلاین در ایران یک صنعت بزرگ و رو به رشد است. بررسی ها نشان می دهند که تبلیغات آنلاین در کشور ما یک صنعت ۲۰۰ میلیارد تومانی است اما به دلیل عدم هوشمندی در نمایش تبلیغات میزان زیادی از این هزینهه ها هدر رفته است. راه حال اَدینود برای حل این مشکل استفاده از تکنولوژی های نوین، برای هدف گیری مشتریان احتمالی براساس رفتار آن ها و در نتیجه افزایش بازدهی تبلیغات آنلاین است. اَدینود در حال حاضر سرویس خود را راه اندازی کرده است و تبلیغات مشتریان خود را در وب سایت ها و اپلیکیشن های موبایل معتبر قرار داده است.
گام بعدی ادینود رونمایی از تکنولوژی هایی است که با شفاف سازی صنعت تبلیغات به جلب رضایت و اعتماد تبلیغ دهندگان کمک می کند.

علی صامعی

علی صامعی

  • هم بنیان گذار
مرتضی اکبری

مرتضی اکبری

  • هم بنیان گذار
ای نتورک

ای نتورک

  • تبلیغات آنلاین
گشتین

گشتین

  • زنجیره تامین بلیط مراکز تفریحی، ورزشی و گردشگری
یادبان

یادبان

  • نکوداشت یاد رفتگان