رهاورد زیست پویش

طراحی و تولید ستون تمایلی بر پایه آپتامر جهت تخلیص پروتئین های نوترکیب دارای برچسب هیستیدین

شرکت رهاورد زیست پویش باهدف تحقیق و توسعه کاربردی آپتامرها در عرصه های مختلف غذایی، تشخیصی، درمانی و زیست محیطی شروع به فعالیت نموده است. اعضاء شرکت امیدوارند با توجه به ویژگی های بالقوه آپتامرها به عنوان جایگزین مناسبی برای آنتی بادی های منوکلونال، بتوانند محصولات و خدمات ارزشمندی را تهیه و به جامعه هدف عرضه نمایند.

علاوه بر حوزه آپتامرها، این شرکت حیطه های متنوعی از زیست فن آوری و علوم دارویی را پوشش می دهد. شرکت در زمینه فرآورده های گیاهی و کنترل و ارزیابی مواد بالقوه درمانی با منشاء طبیعی نیز فعالیت می کند. امید است این تلاش ها منجر به ارائه محصولات ارزشمند درمانی گردد.
ما در نظر داریم علاوه بر ارائه محصولات، خدمات آموزشی و مشاوره ای نیز در اختیار پژوهشگران و علاقه مندان حوزه زیست فن آوری قرار دهیم.