شرکت آروین رایان سیستم در حدود سه دهه فعالیت در حوزه طراحی ، پیاده سازی و پشتیبانی نرم افزار های مالی و اداری در سطح دولتی و بخش خصوصی (بازرگانی و دولتی) در کشور با فعالیت در بیش از 110 شهرستان کشور در حوزه خصوصی و همینطور بسیاری از دستگاه های اجرایی کشور همچنان با تیم تخصصی خود همگام با نیاز های مالی و نرم افزاری کشور در حال خدمت رسانی میباشد، در همین راستا در سال های اخیر با توجه به الزامات جدید جامعه مالی و اداری و سازمان های نظارتی و همچنین با رسالت افزایش رضایت مشتری و خدمت رسانی بهینه با ایجاد تغییرات گستره در ساختار داخلی خود از جمله توسعه مرکز تماس پشتیبانی 24 ساعته ، اعزام ادواری کارشناسان فنی به سازمان ها جهت بازدید از سیستم های مستقر ،ارائه خدمات سریع اینترنتی ، توسعه مرکز کنترل کیفیت خدمات پس از فروش ، ارائه کد مجوز های نصب به منظور عدم وابستگی مشتریان به حضور کارشناسان شرکت و نصب غیر حضوری مجدد نرم افزار ها و همینطور افزایش ضریب اطمینان و کیفیت محصولات خود و ارائه فایل های بروزرسانی ماهیانه و... به دنبال تقویت مستمر خدمات پس از فروش خود میباشد . در همین راستا با بهینه سازی نرم افزارهای خود در حوزه حوزه دولتی (دفترداری، کنترل بودجه، اعتبارات، رسیدگی، صدورچک، تدارکات، انبار، اموال، سپرده و تضمینات ، حقوق و دستمزد ، کارگزینی، بایگانی اسنادمالی) به صورت یکپارچه ومنطبق با استانداردهای درخواستی دیوان محاسبات کل کشور (طرح سنا) و سازمان امور و اقتصادی دارایی کشور ( طرح سناما تعهدی ) و نزدیک شدن نرم افزار ها به مباحث بودجه ریزی عملیاتی ، گزارشات مدیریتی و مقایسه ای و همینطور یکپارچه سازی نرم افزار به منظور کنترل دقیق تر واحد های نظارتی درون سازمان گامی در مسیر تحول محصولات خود برداشته است. همچنین به جهت افزایش دقت نظر مدیران سازمان در حوزه مالی نرم افزار های مذکور این شرکت با ایجاد الگوریتم های داده کاوی از داده های وارده شده طی دوره های گوناگون گزارشات و پیشنهاداتی کارآمدی را در اختیار تصمیم گیران سازمان قرار میدهد.