جشنواره ایده حوزه گردشگری و صنایع دستی

جشنواره ایده حوزه گردشگری و صنایع دستی

با توجه به برگزاری اولین ماراتن بین المللی برنامه نویسی گردشگری ایران(هکاتوریسم 2020) در جزیره زیبای کیش و حضور مسئولین دولتی و سرمایه گذاران بخش خصوصی، اعضای شورای سیاست گذاری تصمیم به برگزاری جشنواره ایده در منطقه آزاد کیش گرفتند چرا که اعضای شرکت کننده از نزدیک با ایده ها و طرح های استارتاپی و اختراعات بخش گردشگری،صنایع دستی و توریسم سلامت آشنا می شوند و در صورت کسب امتیاز های لازم، زمینه سرمایه گذاری و همکاری بین صاحبان ایده و سرمایه گذاران حاصل می‌گردد. در واقع این رویداد فرصت مناسبی برای تجاری سازی ایده ها و طرح ها می باشد.

نظرات