کارگاه دست یابی به اهداف

کارگاه دست یابی به اهداف

(ویژه دانش آموزان ۱۲ تا ۱۷ سال)

به مناسبت روز دانش آموز، شتابدهنده سلامت الکترونیک متاسل با همکاری مرکز رشد فناوری سلامت برگزار میکند:


کارگاه دست یابی به اهداف 
(ویژه دانش آموزان ۱۲ تا ۱۷ سال)


آموزش برنامه ریزی درسی با شناخت بهتر ویژگیهای شخصیتی و فردی


ویژه دختران: چهارشنبه ۸ آبان ماه، ساعت ۱۶-۲۰


ویژه پسران: پنجشنبه ۹ آبان ماه، ساعت ۱۶ -۲۰

 

نظرات