اتوکام ۲۰۱۹ (نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری)

اتوکام ۲۰۱۹ (نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری)

بیست و پنجمین نمایشگاه اتوکام

8 الی 12 آبان

ساعت 10 الی 19

 

نظرات