تلاش ما در شرکت هوشمند آرنا سورین بر این است که با مشاوره و طراحی صحیح و هوشمندانه، هزینه‌ها را برای مشتری‌ به حداقل ممکن برسانیم و حداکثر بهره‌ وری را به دست آوریم.

بکتوری

بکتوری

  • سرویس زیرساخت برای برنامه‌ها و بازی‌ها
پارس لوکا

پارس لوکا

  • ذخیره سازی ابری
ابرینو

ابرینو

  • فضای ذخیره سازی و پشتیبان گیری