پارس ژنگان

تولید کیت‌های استخراج و تکثیر میکرو آر ان ای برای تشخیص مصدومین شیمیایی و سرطان

شرکت دانش بنیان پارس ژن گان (ژنوم) فن آور در پاییز ۱۳۹۰ و با هدف توسعه تحقیقات، بومی سازی فن آوری، کارآفرینی و نیز کاربردی سازی کلینیکی RNAهای غیر کد کننده منجمله (microRNA) تاسیس گردید. اولویت تحقیقاتی این شرکت در حال حاضر تمرکز بر انجام پروژه های  تحقیقاتی در زمینه microRNA و ترجمه این تحقیقات به سمت تولید کیت های تشخیصی برای شناسایی و طبقه بندی  بیماریهای مختلف (سرطان، بیماریهای قلبی-عروقی، مصدومین شیمیایی…) می باشد. همچنین با توجه به پتانسیل درمانی این مولکولها این شرکت مصمم است که مقدمات ورود این مولکولها را به فازهای کلینیکی فراهم کند. پیشینه تحقیقاتی غنی اعضای هیات موسس این شرکت در زمینه کشف RNA های غیر کد کننده بزرگ و microRNA های جدید، ابداع و ثبت روش های جدید در تکثیر microRNA، راه اندازی تکنیک های تکثیر، پروفایلینگ، هیبریداسیون درجا، و آنالیز عملکردی microRNA ها  در کنار حضور کادری قوی از پژوهشگران جوان پشتوانه اصلی شرکت محسوب می شود. زمینه تحقیقاتی  RNAهای غیر کد کننده بویژه microRNA در سطح جهانی رشد بالایی داشته و شرکت های تحقیقاتی، دارویی، و درمانی بسیاری در این زمینه ورود  کرده

محمود  تولایی

محمود تولایی

  • هم بنیان گذار
سیدجواد مولی

سیدجواد مولی

  • هم بنیان گذار
مسعود سلیمانی

مسعود سلیمانی

  • هم بنیان گذار
افسانه ملک زاده

افسانه ملک زاده

  • هم بنیان گذار
محدثه ولی زاده

محدثه ولی زاده

  • مدیرعامل