طراح و مجری راه حل‌هایی برای مدیریت پسماند های الکتریکی و الکترونیکی از جمله لامپ های حاوی جیوه، باتری ها، و کلیه پسماندهای الکترونیکی با استفاده از تکنیک ها و روش های فن آوری برتر