هاتفان ایده های نو

ساخت پرینترهای فلت بد به دو سیستم یو وی و اکوسالونت، تغییر کاربری پرینترهای رومیزی پایه آب به یو وی

با ساخت دستگاه فلت بد بومی کشور توانایی چاپ روی انواع متریال‌های تخت و مدور استوانه‌ای، چاپ بر روی انواع شیت‌های متریال‌های سر