آناهیتا صالح

آناهیتا صالح

  • مدیرعامل
آنیتا  صالح

آنیتا صالح

  • رییس هیات مدیره