ما تلاش می کنیم محصولاتمان را چون یک ساز بسازیم، تا مردم بتوانند با آن موسیقی خودشان را بزنند.

هدف ما تولید و ارائه محصولات دست دوز و اخلاق مدار (fashion/accessories) است. استراتژی ما در طراحی و نحوه ارائه محصولات در مقابل تولید انبوه و سبک اسراف گرایانه فعلی (fast fashion ) و بیشتر شبیه سیستم خیاط خانه ای ( Haute-Couture) قرن نوزدهمی و تک دوزی و سفارشی است.تمامی مراحل از ابتدا تا انتها تماما با دست و به شیوه های سنتی انجام می شود. (Slow Fashion) چرم های مورد استفاده هور، تماما چرم طبیعی گاو، و از مرغوب ترین چرم های موجود در کارخانه های چرم سازی، دست چین و انتخاب می شود. ما در کارگاه هور سعی کرده ایم با تاکید بر استفاده کننده، با در میان گذاشتن جزئیات (افزایش آگاهی)، درک ارزشمند بودن کار دستی (برانگیختن احساس) و طراحی مشارکتی با نگاه به محصولات خود انجام ده 6 برای (ایجاد باور و اعتماد) فضایی قابل اعتماد و دلنشین ایجاد کنیم. به دلیل نو بودن و گرایش و کار فکری گروه در این حوزه و با چشمداشتی نه چندان کوچک به دانسته های مخاطبان خویش در شتاب دهنده شاهکار، کوشش خواهیم کرد محصولات و خدمات مطلوبی ارائه بدهیم.