پژوهش ، کاشت، داشت ، برداشت، بازاریابی ،فروش گیاهان دارویی از جمله گیاه مورینگا

ارائه مشاوره به کشاورزان، سرمایه‌گذاران و محققین بر روی پروژه‌های مربوط به پتانسیل‌های موجود در محصولات مورینگا.