موسسه طلوع فیلم آمادگی خود را اعلام میکند تا در کمپین های تبلیغاتی با ساخت تیزر تبلیغاتی حرفه ای کنار شما باشد، باید این را هم در نظر بگیرید که اگر میخواهید بر روی شبکه های اجتماعی کار کنید حتما باید عکاسی صنعتی از کسب و کار داشته باشید و به وسیله آن خودتان را معرفی کنید.