این استارتاپ پس از بررسی های انجام شده توسط تیم مهندسی شرکت نوآوران الکترونیک آدر سامه  در زمینه ارتقا سیستم های رایج حضور غیاب در بستر اینترنت تعریف و اجرایی شد. در حال حاضر دستگاه و اپلیکیشن i-Check به منظور پیاده سازی این ایده تولید شده است. با استفاده از این سیستم، مدیران شرکت ها و سازمان ها در هر کجای دنیا که باشند میتوانند نظارت کامل بر عملکرد کارمندان خود داشته باشند.

از ویژگی های برجسته این استارتاپ میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

مدیریت و کنترل ورود و خروج کارمندان در بستر وب / داشتن اپلیکیشن مجزا برای مدیر با امکان اضافه یا حذف کارمندان، تعریف شیفت کاری،بررسی آماری وضعیت حضور غیاب کارمندان به صورت جمعی یا گروهی، تعیین میزان دسترسی کارمندان به قسمت های مختلف شرکت، امکان ارسال یا دریافت پیام به صورت درون برنامه ای، تعیین جلسه کاری با مشخص کردن افراد مورد نظر در جلسه / داشتن اپلیکیشن مجزا برای کارمندان با امکان مشاهده و تغییر اطلاعات شخصی، مشاهده وضعیت حضور غیاب فرد، امکان ارسال یا دریافت پیام به صورت درون برنامه ای، دریافت اطلاعات جلسه هایی که کارمند بایستی در آن ها شرکت کند از طریق notification / دستگاه حضور غیاب به صورت کارتی در بستر سیم کارت به همراه نمایشگر گرافیکی رنگی