فرشاد اسحاقی

فرشاد اسحاقی

  • مدیر عامل شهر دیجیتال آینده (شرکت با مسئولیت محدود)