نوآوران الکترونیک آدر سامه

آموزش، تحقیق و توسعه، مشاوره در زمینه مهندسی برق و کامپیوتر

شرکت نوآوران الکترونیک آدرسامه در تاریخ 23/09/1395 به شماره ثبت 4443 به شناسه ملی 14006412897 ثبت گردید. موضوع فعالیت این شرکت مربوط به طراحی، پیاده سازی پروژه های مهندسی برق و کامپیوتر شامل: هوشمندسازی اماکن صنعتی تجاری و مسکونی- تجهیز،تعمیر و نگهداری کلیه ادوات برق- انجام کلیه پروژه های نرم افزاری در زمینه برق و کامپیوتر- آموزش، مشاوره و پژوهش در حوزه های مهندسی برق و کامپیوتر می باشد.

 

مهدی بهار گوگانی

مهدی بهار گوگانی

  • کارشناسی ارشد مهندسی برق - کنترل