شرکت توسعه پایدار سلمان با رویکرد تجاری سازی علم و دانش و یافته های پژوهشی و تحقیقاتی در صنعت عمران و تحقیق و توسعه و تجاری سازی در بازارهای داخلی و خارجی به ویژه دستگاه رئومان۱۱۰ برگزیده ۱۵ امین جشنواره جوان خوارزمی از میان ۹۳۹ طرح پژوهشی در کشور، توسط جمعی از متخصصین این حوزه در محل پارک فناوری پردیس تاسیس گردید.

ما در این راه همواره دست یابی به استقلال و تحکیم تفکر خودباوری و عرضه خدمات برتر را در نظر داشته ایم.این مجموعه به عنوان یک شرکت خصوصی تلاش دارد تا با استقرار سیستم های جدید مدیریت بهره گیری از فناوری های نوین، راهبردهای توسعه ای خود را برنامه ریزی نموده و گام های بلندی را در بهبود و توسعه فعالیت های مهندسی و تحقیقاتی کشور عزیزمان ایران را رقم بزند. در حقیقت همان طور که از اسم این شرکت بر می آید، ما در پی توسعه پایدار یا به تعبیری فرآیندی هستیم که در آن استفاده از منابع، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها، جهت گیری توسعه فناوری و تغییرات نهادی، با نیازهای حال و آینده سازگار باشد  تا توانایی نسل‌های آینده را برای رفع نیازهای خود به خطر نیاندازد.