انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان

انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان یک انجمن در شهر تهران می باشد

انجمن خيرين توسعه علم و فناوري ايرانيان با هدف ایجاد تشکیلات مناسب و هماهنگ برای بهره‌برداری از منابع ، امکانات و توانائیهای نیروهای واجد شرائط داوطلب در امر توسعه علم‌و‌فناوري كشور تشكيل شده است.
انجمن خيرين، مؤسسه‌اي مردم نهاد، غيرانتفاعي، غيرسياسي، غيردولتي و عام‌المنفعه است که طبق اساسنامه انجمن، کليه دانشمندان و محققان گرانقدر ايراني از آن بهره‌مند خواهند بود.