شتاب‌دهنده تخصصی سکو از مرداد ماه سال 1398، برای هموارسازی راه پر پیچ و خم کسب و کارهای نوپا در زمینه سلامت؛ با محوریت سالمند و کودک، راه‌اندازی شد. این شتاب‌دهنده توسط افرادی سرمایه‌گذاری شده است که سال‌ها در حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی، فناوری زیستی و دارویی تجربه¬های موفق کاری دارند و به بازار این حوزه مسلط هستند.
در فرآیند کاری، ابتدا ایده¬ها و گروه¬های کسب و کاری که ضریب بالایی در کسب موفقیت در زمینه¬ی یاد شده دارند را شناسایی کرده و با در اختیار قرار دادن فضای کار، امکانات شبکه‌سازی، کوچ و منتورینگ زمینه موفقیت¬شان را فراهم می¬شود.
بسیاری از گروه¬های کسب و کار نوپا را جوانان تحصیل کرده در زمینه پزشکی، پیراپزشکی، مهندسی پزشکی و فناوری زیستی- دارویی تشکیل می¬دهند که علی رغم استعداد، انگیزه و توانایی؛ تجربه لازم در راه‌اندازی یک کسب و کار نوپا را ندارند. شتابدهنده تخصصی سکو امکانی را فراهم می¬کند که این گروه¬ها بتوانند در فضای کاری مناسب، به شبکه ارتباطی و افراد متخصص و صاحب نظر در این حوزه دسترسی داشته باشند و همین¬طور با استفاده از نظرات منتور (افرادی که در زمینه¬های مرتبط تخصص و مهارت دارند) هدایت و راهنمایی شوند.
علاوه بر در اختیار قرار دادن فضای کاری مانند سایر شتابدهنده¬ها، خدمات دیگری از جمله موارد یاد شده و خدمات تخصصی مانند در اختیار قرار دادن آزمایشگاه¬های مناسب، آموزش کسب و کار و رشد مهارت¬های فردی نیز به تیم¬های انتخاب شده ارائه می¬دهد.
وجه تمایز شتابدهنده تخصصی سکو، ارائه بسته¬های خدماتی، که ترکیبی است از مشاوره، منتورینگ (راهنمایی فنی و تخصصی در حیطه شغلی خاص توسط متخصص) و کوچینگ ( رهبری و هدایتی که منجر به رشد فردی و شغلی می¬شود).
کارایی این بسته¬های خدماتی افزایش بهره¬وری و رشد فردی است که منجر به افزایش ضریب موفقیت می¬شود. این بسته¬ها با نام اختصاصی منچینگ به افرادی که مشتاق رشد و ترقی کسب و کار نوپای خود هستند؛ یا در غالب بسته¬های حمایتی به صورت رایگان به گروه¬هایی که جهت شتابدهی و سرمایه¬گذاری انتخاب شده¬اند ارائه می¬گردد یا به صورت انفرادی به افرادی که کسب و کار خود را دارند و به جهت اصلاح مسیر به گروه متخصص شتابدهنده سکو مراجعه کردند با دریافت هزینه ارائه می-شود.
امید است این شتاب دهنده با توجه به راهی که برای کمک به رشد، ترقی و پویایی کشور در عرصه کسب و کار و سلامت در پیش گرفته است به اهداف غایی و مترقی که برای خود ترسیم کرده است دست یابد.