شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور با همراهي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و با همکاري کليه سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان کشور در جهت حمايت از شرکت‌هاي فناور و دانش‌بنيان، افراد نوآور، مجتمع‌هاي فناوري و نوآوري، خدمات ارائه مي‏ نماید و بستر مناسبي براي توسعه فناوري و نوآوري و ظرفيت‌سازي براي توسعه دانش و هم‌افزايي زنجيره ايده تا بازار در بخش صنعت ساختمان را فراهم مي‌کند. شبکه نوآوری ساختمان فرصت تعامل و هم افزایی برای کلیه بازیگران این عرصه به ویژه بخش خصوصی جهت توسعه فعاليت هاي نوآورانه مبتني بر توسعه پايدار ايجاد خواهد کرد.