مزرعه کارآفرینی

تولید و کارآفرینی در کشاورزی (با تاکید بر تولید و تامین ملزومات تولید و اشتغال)

مزرعه کارآفرینی  یک تیم پرانرژی و فعال در حوزه کشاورزی (زراعت و باغبانی) است که  با هدف گسترش فرهنگ رعایت استانداردها و الگوهای کاربردی در حوزه کشاورزی، دامپروری، شیلات و مشاغل خانگی با رویکرد تحقق تولید ثروت ساز و پایدار و بطور کلی کارآفرینی در کشاورزی ایجاد گردیده است.این مجموعه در زمینه تولید انواع نهال غیر مثمر و مثمر و نشاء گیاهان زینتی، دارویی و زراعی نیز فعالیت میکند.

گُل‌سِتان

گُل‌سِتان

  • ما سعی داریم تا با حذف واسطه های غیر ضرور فاصله بین دستان باغبان را ...
باغ بازار

باغ بازار

  • بستر آنلاینی را برای برگزاری رویدادهای کشاورزی ایرانی