شرکت سرمایه گذاران فناوری با نام تجاری تک وست، به عنوان یکی از بازیگرانِ اصلی بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات، با تکیه بر سرمایه انسانی خود که عامل رشد و بالندگی مجموعه طی سالیان فعالیت بوده است، همگام با توسعه فناوری روز دنیا فرصت آفرینش آینده ای چشمگیر را برای کارآفرینان و سرمایه گذاران کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم آورده است.

فرصت مشارکتی پایدار در فضای کارآفرینی و سرمایه گذاری که از نگاهی ژرف پدید آمده است؛ نگاهی برخواسته از تجربه و دانش، برای ساختن آینده ای بهتر با هم اندیشان خود. آینده ای شکوفا، همراه با افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیت های اقتصادی و نویدبخش زندگی آسوده تر و شایسته تر برای مردمان این سرزمین.