شرکت دانش‌بنیان توسعه دانش و فناوری ایلیا از سال ۱۳۸۹ در پارک علم و فناوری پردیس مستقر است و درزمینه تولید مواد نانو ساختار فعالیت دارد. این مجموعه گستره‌ای از محصولات بر پایه نانو فناوری تولید می‌کند که نمونه‌ای از آن به‌عنوان افزودنی سوخت دیزل و مازوت بانام تجاری IFA133، کاتالیست سوخت با نام تجاری IFBC 313 و کاتالیست پیشرفته نفتا ریفورمینگ با نام های تجاری IR 139، IR 138 و IR 110 می‌باشد.