استارتاپ چکاپ استارتاپی است که در حوزه بهداشت و درمان و سلامت می باشد و زیر مجموعه شتابدهنده شاهکار است.

دستگاه معاینه حلق و گوش با قابلیت فشرده سازی به منظور سهولت در معاینه بیمار طراحی شده است. این دستگاه شامل دو قسمت بوده یک قسمت برای قرار گیری آبسلانگ و قسمت دیگر برای قرارگیری اتوسکوب می باشد. در قسمت بالایی محل قرار گیری آبسلانگ لامپ هایی تعبیه شده است که جهت دید کافی معاینه روشن می شود و استفاده از چراغ قوه مجزا برای معاینه لازم نمی باشد. همچنین پس از استفاده از آبسلانگ برای جداسازی آن نیازی به تماس دست پزشک به آبسلانگ نمی باشد و تنها با فشردن دکمه مربوطه، آبسلانگ به محل پسماند ها پرتاب می شود. قسمت دیگر این دستگاه شامل یک اتوسکوپ می باشد که در صورت لزوم می توان با چرخاندن آن به سمت بیرون مورد استفاده قرار گیرد.