در گذشته برای ضدعفونی هوا و سطوح تنها از روش های سنتی ضدعفونی، نظیر : روش های دستی و استفاده از محلول های شیمیایی استفاده می شد که به دلیل اینکه عامل انسانی در آن دخیل بود، کیفیت ضدعفونی چندان مناسب نبود؛ لذا نیاز به روش های جدیدتری بود تا بتوان از کیفیت ضدعفونی هوا و سطوح به خصوص در مراکز حساس نظیر اتاق عمل ها اطمینان پیدا کرد. با توجه به ذکر انواع روش های ضدعفونی و مزایا ومعایب آن ها می توان گفت : امروزه، روش مه خشک جهت ضدعفونی هوا و سطوح در محیط های بسته قابل اطمینان ترین روش، برای رسیدن به حداکثر سطح ضدعفونی می باشد.


روش مه خشک (Dry Mist Method)

این فنّاوری می تواند ذرات بسیار کوچکی از محلول ضدعفونی کننده را تولید و در هوا منتشر سازد و منجر به نفوذ آن در تمامی نقاط هوا و سطوح محیط مورد ضد عفونی، از جمله : زیر تخت ها، سطح و درون تجهیزات، قفل ها، کانال های هوا و نقاط غیر قابل دسترسی شود.

در واقع این روش، محلول ضدعفونی کننده را به یک گاز خشک غیرخورنده، غیر اکسیدکننده و غیر آلرژیک تبدیل می کند که هیچ گونه اثر باقی مانده ای از خود به جای نمی گذارد و کاملاً قابل تجزیه زیست محیطی (Biodegradable) است.

– نحوه عملکرد روش مه خشک در ضدعفونی هوا وسطوح:
در این روش یک موتور توربوجت، هوای بسیار فشرده ای را تولید می کند که توسط نازل، منجر به تولید مه خشک می شود که شامل قطرات کوچکی از محلول ضدعفونی کننده با قطر کمتر از ۵ میکرون است. این اندازه از ذرات، باعث می شود که محلول ضدعفونی کننده به بهترین شکل ممکن در محیط منتشر شود و در واقع به مانند یک ابر، توزیع یکنواختی از ذرات محلول ضدعفونی کننده را به هوا و تمام خلل و فرج سطوح داشته باشد. در حالی که در روش های مرسوم مه تر (Moist Mist)، محلول ضدعفونی کننده در نواحی نزدیک پاشش، با غلظت زیاد و در نواحی دور از پاشش، با غلظت بسیار کم به محیط منتشر شده و بهینه مصرف نمی شود.

محدودیت اصلی روش مه خشک در ضدعفونی هوا و سطوح، این است که این روش فقط در محیط های بسته و در حجم مشخصیمورد استفاده قرار می گیرد.

– مزایای استفاده از روش مه خشک در ضدعفونی هوا و سطوح :
غیر خورنده بودن، غیر آلرژیک بودن و نداشتن اثر باقی مانده در محیط (قابل تجزیه زیست محیطی)
استفاده بهینه (optimize) از محلول ضدعفونی کننده
توزیع و نفوذپذیری یکنواخت و کامل به تمام نقاط هوا و خلل و فرج سطوح
دلایل فوق باعث می شود که استفاده از روش مه خشک جهت ضدعفونی هوا و سطوح، نسبت به روش های سنتی ضدعفونی، برتری ویژه ای داشته باشد.