آکادمی تخصصی دانشجویی ویرا

آکادمی تخصصی دانشجویی ویرا با هدف ارایه خدمات به اکو سیستم شاهکار شروع به همکاری با این شتابدهنده کرده است.

مرکز علوم و فنون دانشجویان ویرا فخیم با برگزاری دوره های مختلف آموزشی و پژوهشی با رویکرد کارآفرینی در تمامی مقاطع برای کلیه دانشجویان و فارق التحصیلان دانشگاه ها زمینه ورود به بازار کار را فراهم و سهل کرده است. متدهای جدید آموزشی، نیازسنجی نوع آموزش ها برای بازار کار و برگزاری دوره های مورد نیاز صنعت برای ارتقاع سطح کارکنان گوشه ای از این امر بزرگ است که بردوش ما نهاده شده تا بتوانیم در راستای پیشرفت کشور سهیم باشیم.