شرکت آبتین طب در زمینۀ تولید و فرآوری مواد سرامیکی مورد استفاده در ترمیم بافت استخوان مشغول به فعالیت است. در این زمینه برنامۀ، سه ساله‌ای تدوین شده‌است که در سال اول (سال ۹۶-۹۷) تولید بلوک‌های سرامیکی با شکل دلخواه به روش ریخته گری دوغابی صورت می‌پذیرد. در سال دوم (۹۷-۹۸) تولید مقدماتی جایگزین‌های سرامیکی با استفاده از روش چاپ هم‌افزا (چاپ سه بعدی) هدفگیری شده‌است. در حال حاضر تولید بلوک‌های سرامیکی در حال نهایی سازی است. چاپگر سه بعدی مورد استفاده در برنامۀ تکمیلی شرکت طراحی و ساخته شده‌است و استفاده از آن در قالب طرح پژوهشی در مقطع دکتری در دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال انجام است.