شرکت طراحی الکترونیک نوآورانه آرتا آریا (با مسئولیت محدود) فعالیت خود را از سال 2009 آغاز و با کار با مدیران بسیار ماهر با نیروهای کارآمد و نخبه ، خلاق و خلاقانه در زمینه ارتباطات و فناوری های ارتباطات الکترونیکی و با استفاده از فناوری های روز شروع به کار کرد.