هسته اولیه تیم هسته پردازان در سال ۱۳۹۶ تشکیل گردیده و در سال ۱۳۹۷ به صورت یک استارآپ فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. این تیم با تکیه بر تجربیات چندین ساله خود در زمینه طراحی و پیاده سازی سیستم‌های مخابراتی و پردازشی مدرن، با هدف خدمت به جامعه مهندسی و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های مختلف شروع به فعالیت کرده است.

هدف این تیم ارئه زیرسیستم ها یا سیستم های الکترونیک/مخابراتی مورد نیاز در صنایع مختلف کشور می باشد و این کار به صورت طراحی و ساخت سیستم ها یا زیر سیستم ها و یا با ارائه محصولات به صورت IP Core و تحت لیسانس قراردادن آنها انجام می گردد.