گیونت بستری اختصاصی برای ساخت ، مدیرت و اطلاع رسانی رویداد های بازی می‌باشد.
اما نه بازی های دیجیتال بلکه بازی هایی که نیاز به حضور فیزیکی فرد در روند اجرای بازی دارد.

گیونت از دو کلمه ی گیم و ایونت به وجود اومده که برگردان آن به فارسی میشه رویداد سرگرمی، کار اصلی گیونت در مرحله ی اول ایجاد رویدادهای سرگرم و در مرحله ی دوم معرفی و ثبت نام در رویدادهای سرگرمی است.
اصلی ترین هدیه ما لبخند و ایجاد یک تفریح و سرگرمی سالم و جدید در جامعه است.گیونت در حال حاضر به عنوان یک تعریف یکی از نیاز های اصلی جامعه است که ما سعی کردیم به بهترین عنوان آن را اجرا کنیم خیلی خوشحال میشیم تو این مسیر شما کنارمون باشید و با ایده ها و نظراتتون اتفاقای خوب رو بسازید.