لوگو پروژکتور چیست؟
لوگو پروژکتور یه نوع پروژکتور می باشد با این تفاوت که تصویری ثابت ایجاد می کند, دیگر تفاوت لوگو پروژکتور مدت زمان روشن بودن طولانی آن است که می توان به صورت پیوسته روشن بماند.

مزایای لوگو پروژکتور چیست؟
لوگو پروژکتور شیوه جدیدی در تبلیغات میدانی می باشد که دارای مزایایی به شرح زیر است.

۱- روی هر سطحی با هر جنسی می توان تصویر تاباند

۲- قابلیت جابجایی تصویر در هر زمانی وجود دارد

۳- تصویر با هر ابعادی می توان ایجاد کرد

۴- دستگاه لوگو پروژکتور قابل حمل در ابعاد یک کیف می باشد

و …

لوگو پروژکتور کجا استفاده می شود؟
لوگو پروژکتور جایگزین مناسب برای بنر ها و استند ها در تبلیغات مختلف می باشد